1. Sauna jest własnością obiektu Przycup w Karkonoszach Apartamenty, który znajduję się w Marczycach przy ulicy Tęczowej 4. Z sauny mogą korzystać goście obiektu. 
 2. Uznaje się, że każda osoba przebywająca w saunie zapoznała się z regulaminem i jest zobowiązana do jego przestrzegania. 
 3. Sauna rozpalana jest przez obsługę obiektu. Chęć skorzystania z sauny należy zgłosić dzien wcześniej. Korzystanie z sauny jest usługą dodatkową, więc nie jest wliczone w nocleg. Wyjątkiem stanowią specjalnej pakiety oraz promocje. 
 4. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do dokładnego umycia całego ciała mydłem, a następnie wytarcia ciała do sucha. Z kąpieli należy skorzystać we własnym zakresie w wynajętym apartamencie. W apartamencie należy pozostawić wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzen ciała, zdjąć okulary oraz szkła kontaktowe.  
 5. Z saun nie mogą korzystać osoby, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skórne, choroby układu krążenia lub oddechowego oraz epilepsję, klaustrofobię oraz ostre stany zapalne. Zabrania się korzystania z sauny kobietom, które są w czasie menstruacji oraz ciąży. 
 6. Korzystanie z sauny tylko na własną odpowiedzialność. Goście zobowiązani są do uważania na metalowe części pieca, które podczas seansu w sanie są rozgrzane i mogą prowadzić do bardzo poważnych oparzen. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za oparzenia oraz inne sytuacje wyrządzone przez gości podczas korzystania z sauny.  
 7. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem. 
 8. Każdy seans w saunie powinien trwać 10-15 minut. Po tym czasie należy zrobić 5-10 minut przerwy, w trakcie której stale powinno się uzupełniać wodę w organizmie.  
 9. W przypadku zauważenia nieprawidłowości działania sauny prosimy o zgłoszenie tego faktu naszej obsłudze. 
 10. Obiekt Przycup w Karkonoszach Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu do saun osobom, których stan wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz do wyproszenia z sauny osób, które nie przestrzegają regulaminu. 
 11. Obiekt zastrzega sobie wyłączenie możliwości rezerwacji sauny z powodów technicznych oraz naprawczych. 
 12. Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.  
 13. Obiekt Przycup w Karkonoszach Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywających w saunach.

 14. Podczas seansu w saunie finskiej zabrania się  
 • wnoszenia i spożywania jedzenia oraz napojów alkoholowych,  

 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczonych do tego celu, 

 • wnoszenia do saun wszelkich przedmiotów obcych, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania 

 • używania własnych olejków czy aromatów do podlewania pieca w saunie finskiej, 

 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe. 
   

Regulamin wchodzi w życie od dnia 06.01.2023 roku do odwołania lub zmian.  

REGULATIONS OF THE OUTDOOR FINISH SAUNA
Przycup w Karkonoszach Apartamenty 

Przewodnik po okolicy

Privacy policy

After receiving the form, we will reply as soon as possible.
Sending the form is not tantamount to booking a given date.

Ask us about a free date of the apartment!
Write to us!

Imię i Nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Ilość osób
Data przyjazdu
Data wyjazdu
Wielokrotny wybór
I consent to the processing of my personal data by Firma Handlowa PK Gierasimuk sc ul. Konstytucji 3 Maja 81 (NIP 6112299591) in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws of 1997 No. 133, item 883, as amended) in order to handle the contact request.
Send it
Send it
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Address

ul. Tęczowa 4

58-564 Marczyce

 

The administrator of your personal data is FIRMA HANDLOWA PK GIERASIMUK S.C. with its registered office: UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 81 58-540 KARPACZ (NIP 6112299591). At any time, the user has the right to access their data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing, which was made on the basis of consent before withdrawing it. Personal data will be stored for the period until the user withdraws consent to the processing of data for the following purposes.

Contact


+48 786 630 640

 

+48 604 685 038

 

 

kontakt@przycupwkarkonoszach.pl